Przedział czasowy dla teorii wielkiego wybuchu

By Mark Zuckerberg

Film dokumentalny przedstawiający historię powstania Świata i ludzkości od początku jego powstania do współczesności. Cały dokument z polskim lektorem [pl] z

Film dokumentalny przedstawiający historię powstania Świata i ludzkości od początku jego powstania do współczesności. Cały dokument z polskim lektorem [pl] z Dla współczesnych mu naukowców, było to tak absurdalne twierdzenie, że jeden z jej krytyków, sir Fred Hoyle, chcąc ośmieszyć całą koncepcję rozwijaną później przez innych badaczy, nazwał ją Teorią Wielkiego Wybuchu (ang. Big Bang Theory). Początkowo nikt ze światka naukowego nie zwracał uwagi na odkrycia ks. Georgesa. Książki o historii świata - od Wielkiego Wybuchu do historii współczesnej Elżbieta Rzeszutko -- wrzesień 26, 2020 -- 13 minute read Wracam do mocno zaległego tematu Wielkich Lekcji, czyli kluczowych opowieści w montessoriańskiej edukacji i nie tylko, bo mówimy o fundamentalnej wiedzy dla każdego człowieka. Wielkiego Wybuchu, co niżej postaramy się rozważyć. Za podstawę opisu prywatnego kosmosu w poprzedniej pracy przyjęto, dla ułatwienie przedstawienia materiału, kosmos ziarnisty już w pełni ukształtowany, będący w stanie kinetycznego naładowania, w którym to …

Termin „Wielki Wybuch” jest używany na oznaczenie początkowego momentu ewolucji Wszechświata. Wsteczna ekstrapolacja obecnej ekspansji Wszechświata 

Osobliwość Wielkiego Wybuchu wynika bezpośrednio i nieuchronnie z matematyki ogólnej teorii względności. Jednak niektórzy naukowcy widzą w nim zjawisko problematyczne, ponieważ matematyka potrafi wyjaśniać tylko to, co stało się zaraz po WW – ale już nie wie, co było w owym osobliwym punkcie. Powstanie Wszechświata szacuje się na piętnaście miliardów lat temu, kiedy to miał miejsce tzw. "Wielki Wybuch". Na samym początku jego wymiary były bardzo, wręcz niewyobrażalnie małe, a jego gęstość bardzo duża i temperatura niezwykle wysoka. Teoria Wielkiego Wybuchu Wszystkie modele dziś jednak ustąpiły wyraźnie Standardowemu Modelowi Kosmologicznemu inaczej nazwanemu Teorią Wielkiego Wybuchu lub nieco żartobliwie Big Bang. Obecnie jest to prawie powszechnie przyjmowany przez kosmologów model opisujący powstanie Wszechświata i jego dotychczasową historię. Zgodnie z dominującej dziś w fizyce teorii Wielkiego Wybuchu, Wszechświat - czas, przestrzeń, materia, energia - narodził się w gęstej tzw. osobliwości początkowej. Co było wcześniej?

Nowy model jest dobrą alternatywą dla teorii kosmicznej inflacji, która została wprowadzona, aby rozwiązać pewne problemy związane z klasyczną teorią Wielkiego Wybuchu - np. nieustanne rozszerzanie się kosmosu. Teoria kosmicznej inflacji zakłada bardzo szybką ekspansję Wszechświata w pierwszych ułamkach sekund jego istnienia.

Jest to alternatywa dla powszechnie akceptowanej teorii Wielkiego Wybuchu. Według teorii ekpyrotycznej nasz wszechświat powstał w wyniku zderzenia dwóch innych wszechświatów. Uważa się, że to zderzenie spowodowało zresetowanie naszego wszechświata, po czym zaczął się on rozszerzać, podobnie jak w teorii Wielkiego Wybuchu. Przed powstaniem teorii Wielkiego Wybuchu obowiązywał powszechnie uznawany pogląd, że Wszechświat jako całość (rozpatrywany w największej skali) jest  Przeciwnie, istnieją silne dowody na to, że Wielki Wybuch miał miejsce. Gdy prowadzi się jednak analizę teorii Wielkiego Wybuchu pojawiają się problemy. Opiszę 

1 Czas 1.1 Strzałka Czasu 1.2 Procesy odwracalne 1.3 Procesy nieodwracalne 2 Kosmologiczna Strzałka Czasu 2.1 Wpływ Grawitacji na Czas 2.1.1 Człowiek, który dokonał najdalszej "podróży" Czas możemy nazwać jako: chwila, punkt na osi czasu, odcinek czasu, trwanie, zbiór wszystkich punktów i okresów czasowych, czwarta współrzędna czasoprzestrzeni w teorii względności. …

Tak naprawdę wielki wybuch nie był żadnym wybuchem. Wieki wybuch jest to moment w którym wszechświat zaczął się rozszerzać. Uważa się, że podczas wielkiego wybuchu rozszerzanie to trwało bardzo szybko. O wiele szybciej niż dzisiejsze …

Z teorii Wielkiego wybuchu wynika jasno, iż częstotliwość odpowiadająca promieniowaniu reliktowemu powinna odpowiadać identycznej relacji dla ciała doskonale czarnego. Okazało się, że tak dzieje się w rzeczywistości.

Wizja Wielkiego Wybuchu i rozszerzającego się Wszechświata jest równie spektakularna co fundamentalna: mowa jest bowiem o początku, rozwoju, i w znacznej mierze końcu naszego świata. Z tego powodu Wielki Wybuch jest niewątpliwie najbardziej znanym faktem astrofizycznym (czyli zaraz po "Ziemia się kręci wokół Słońca"). R a h n e r K.: Podstawowy wykład wiary. Wprowadzenie do pojĊcia chrzeĞcijaĔstwa, Warszawa 1987. S u c h J.: Problem wiecznoĞci Ğwiata w Ğwietle teorii Wielkiego Wybuchu, [w:] t e n Ī e, M. S z c z e Ğ n i a k, A. S z c z u c i Ĕ s k i (red.), Filozofia kosmologii, PoznaĔ 2000, s. 171-173.